26.3.10

Awit sa Bohol (Bohol Hymn)

Visayan Version

Awit sa Bohol

Yuta kong minahal,
Hatag ni Bathala;
Sa adlaw’g gabi-i,
Taknang tanan
Dinasig sa kinaiyahan
Sa mga bayaning yutawhan
Imong kalinaw gi-ampingan
Lungsod sa bungtod nga matunhay
Ug matam-is nga kinampay

Puti ang kabaybayunan
Walog sa suba binisbisan
Bahandi sa dagat ug kapatagan
Gugma ang tuburan
Sa kagawasan sa tanan
Panalanginan ka
Ihalad ko lawas ug kalag
Sa mutya kong Bohol.


English Version

Bohol Hymn

This is the land I love,
The land God gave to me,
Caressed by the sun,
Bathed by the sea,
And kissed by the cool breeze
Night and day.
Here’s where the early heroes lived,
Here’s where they wrought peace
and here they bled,
Here rise the marvelous cone-shaped hills,
Here sweet kinampay grows.

Blessed with white sandy beaches,
Rivers that water valleys,
Seas teem with fishes and cows graze
on the plains,
In ev’ry home love reigns,
God keep my homeland always free,
Let her forever be,
I pledge my strength, my heart and soul,
To my dear home, Bohol.

Source: Bohol LGU website

No comments:

Related Posts with Thumbnails